Brojač posjeta: 28793
Odjeli knjižnice i zbirke

Posudbeni i informacijski odjel
Tel. 052/ 388 831, 388 832, 213 888
Fax. 052/ 214 603
e-mail: skpu@unipu.hr

 

UPISOM U SVEUČILIŠNU KNJIŽNICU
dostupan Vam je raznovrstan i vrijedan fond, koji čine: opći informacijski izvori - enciklopedije, leksikoni, bibliografije, rječnici, priručnici adresari, vodiči, temeljni radovi iz pojedinih područja znanosti i umjetnosti, radovi literarnih i znanstvenih klasika, građa sa simpozija i disertacije, udžbenici, kao i serijske publikacije - namijenjene širokom krugu korisnika, od učenika do znanstvenih djelatnika.

 

 

SPECIFIČNOST KNJIŽNICE

 

Ova znanstvena, visokoškolska ustanova obrađuje i čuva obvezni, arhivski primjerak tiskane građe u Hrvatskoj. Uz bogat opći fond ima organiziranu   i zavičajnu zbirku „Histrica",-fond građe o Istri i autora iz Istre, kao i zbirku „Mornarička knjižnica - K.u.K. Marine Bibliothek", registrirani spomenik kulture RH.

 

 

ŠTO PRUŽA KNJIŽNICA

 

Moguće je koristiti u svu postojeću građu u preko 200.000 svezaka knjiga svih grana znanosti (zavičajna zbirka 15.000), 4.500 naslova časopisa i 850 naslova novina, kao i knjige posuđene iz drugih knjižnica u zemlji i inozemstvu.
Članci iz periodičnih publikacija koje imaju druge knjižnice dostupni su posudbom u obliku fotokopija ili mikroformi.
Knjižnica je povezana online putem sa više velikih svjetskih sustava baza podataka, koji nude ažurirane članke iz časopisa i knjiga u cjelovitom tekstualnom obliku.

Upis u Knjižnicu donosi privilegiju besplatnog korištenja interneta i računala

 

 

KAKO PRONAĆI INFORMACIJU O RELEVANTNOJ GRAĐI?

 

Korisnicima su na raspolaganju abecedni, stručni i predmetni katalozi općeg fonda, zavičajne zbirke i Mornaričke knjižnice, te abecedni katalozi periodike, dostupni u klasičnom i elektronskom obliku. Katalozi domaćih i stranih knjižnica dostupni su putem interneta.
Klasični abecedni katalog donosi građu raspoređenu abecednim redosljedom po prezimenu autora, tj. po naslovu (ako djelo ima više od tri autora) .
Klasični stručni katalog građu raspoređuje prema UDK sistematizaciji znanosti. Za lakše snalaženje potrebno je konzultirati registar pojmova.
Klasični predmetni katalog popisuje publikacije prema temi, predmetu, koji publikacija obrađuje, slično načinu traženja publikacija putem računala (preko ključnih riječi).

 

Knjiga se zadužuje popunjavanjem zadužnice (najvažniji podatak je signatura, broj koji označava mjesto publikacije na spremištu, a na klasičnoj kartici se nalazi u gornjem desnom uglu).
Ukoliko niste pronašli traženu publikaciju, obratite se bibliotekaru informatoru   radi mogućnosti međuknjižnične posudbe.

 

 

ŠTO MOŽETE POSUDITI, A ŠTO NE?

 

Izvan Knjižnice možete iznositi beletristiku i manji dio stručnih knjiga, a zaštićenu građu, kao i periodiku, možete koristiti u čitaonicama.
Građu koju nije moguće fotokopirati može se fotografirati, mikrofilmirati ili skenirati.

 

Bibliotekari informatori Vam 

  1. - pomažu pri pronalaženju informacija u katalozima (klasičnim i elektronskim) i ostalim izvorima informacija;
  2. - pomažu u pretraživanju baza podataka;
  3. - izrađuju bibliografije po pojedinim temama (seminarske i diplomske radnje, disertacije);
  4. - naručuju međuknjižničnom posudbom publikacije iz drugih knjižnica.

Rezervira se samo znanstvena i stručna literatura.