Brojač posjeta: 5833
Kutak za naputak

U nastavku možete pronaći i zanimljive informacije vezane uz pretraživanje putem Interneta, baze podataka, kao i upute za pisanje seminarskog rada.


Baze podataka za studente ekonomije

Baze podataka za studente hrvatskog

Baze podataka za studente povijesti

Baze podataka za studente razredne nastave

Baze podataka za studente talijanistike


Pretraživanje - općenito

Pretraživanje i vrednovanje informacija na Internetu

Što je autorska kartica


Pisanje seminarskog rada

Pisanje seminarskog rada (2)


Upute za citiranje literature

Upute za citiranje literature (2)


Znanje - općenito