Brojač posjeta: 32768
Kontaktne informacije
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilišna knjižnica
Herkulov prolaz 1
HR-52100 Pula
 
 
tel. +385 52 213-888
tel. +385 52 388-831
tel. +385 52 388-832
fax. +385 52 214-603
e-mail adresa: skpu@unipu.hr
 
Voditeljica knjižnice: mr. sc. Tijana Barbić-Domazet, dipl. knjižničar (+385 52 377-572)
e-mail adresa: btijana@unipu.hr
  
Urednik mrežne stranice: Ivan Kraljević - dipl. bibliotekar (+385 52 388-831)
e-mail adresa: kivan@unipu.hr