Brojač posjeta: 4651
Donatori Sveučilišne knjižniceMinistarstvo kulture RH
Istarska županija
Grad Pula
Biskupija porečka i pulska
Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Pula
Turistička zajednica Grada Pule
Lumenart  d.o.o
Školska knjiga d.d.
Croatia osiguranje d.d., Filijala Pula
FINA Pula
Puljanka d.d.
Elba elektromaterijal Pula
Ljekarna „Valun“
Gradska radionica Pula 
Mikrocop d.o.o
Tehnomont Pula d.d
OTP banka d.d., Poslovnica Pula
Vodovod  Pula d.o.o.  
Tržnica d.o.o.
Eurostyle d.o.o.
Plinara d.o.o. Pula
Pulapromet d.o.o.
Herculanea d.o.o.
Kaštijun d.o.o.
Pula Parking d.o.o.
Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Općina Barban
Fondacija Sabra-Zagreb
Općina Marčana