Brojač posjeta: 32768
Baze podataka
Pretraživanje u EBSCO


EBSCO Publishing

On-line sustav koji nudi pristup velikom broju bibliografskih baza i full-text-u. Može se pretraživati gotovo 3834 full text časopisa i više od 5000 publikacija koje nude sažetke, novinske preglede i enciklopedijske podatke.
Pristup možete ostvariti u knjižnici.OVID - baze podataka sa stranica Centra za online baze podataka. Detaljne opise raspoloživih baza s informacijama o licencnim uvjetima potražite na stranici "Dostupne baze" http://nippur.irb.hr/ovid/hr/dostupne-baze.html Na raspolaganju su također i zbirke časopisa izdavača Lippincot i Kluwer. Pristup je reguliran preko IP raspona ustanova u sustavu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.


Proquest Digital Dissertation

Specifičnost ove baze podataka je to što jedina obrađuje doktorske disertacije tj. uz bibliografski opis doktorskih disertacija iz cijelog svijeta, donosi i sažetke i proširene sažetke. Za sada se još nije pregovaralo o mogućnosti pristupa full-text-u disertacija, ali se razmišlja. To će svakako ovisiti i o interesu korisnika. Pristup bazi moguć je s bilo kojeg računala u Hrvatskoj.SVIBOR

Sustav prikupljanja izvješća o radu na znanstvenoistraživačkim projektima koji se širi i na sve druge informacije koje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta čuva u svojim bazama podataka.
Namjera je omogućiti vlasnicima informacija potpuni uvid u njih te mogućnost ispravljanja i dopunjavanja netočnih i nepotpunih podataka.Hrvatska znanstvena bibliografija

Ova bibliografija izrađena je za potrebe Ministarstva znanosti i tehnologije. Zamišljena je da omogući uvid u tekuću znanstvenu produkciju tema unutar programa i projekata koje financira MZT kao i svakog pojedinog znanstvenika. Radovi se mogu pregledavati prema broju programa/teme ili projekta, znanstvenom području istraživanja i ustanovi. Također je radove moguće pretraživati po bilo kojoj riječi (izrazu) iz bibliografskog zapisa. Baza je smještena na poslužitelju bib.irb.hr pri Institutu 'Ruđer Bošković'.


EJOL je baza elektroničkih časopisa koja Vam omogućuje da saznate sve o časopisu koji Vas zanima: je li Vam dostupan u elektroničkom obliku zajedno s cjelovitim tekstovima radova, tko ga izdaje, koji su Vam još časopisi na raspolaganju iz tog područja, je li časopis indeksiran u Current Contentsu i indeksira li ga neka druga važna referentna publikacija, koja je kratica časopisa, koje ustanove imaju pristup cjelovitom tekstu....i još mnogo toga


Blackwell - Synergy pokriva gotovo sva područja znanosti. Časopisi su razvrstani po abecedi i po znanstvenim područjima.
Kolekcija uključuje 594.629 članaka iz 729 vodećih časopisa s pristupom od 1997. (ili starija)-.
Pristup bazi reguliran je samo putem IP adresa.


DOAJ

(Directory of open access journals)

DOAJ sadrži veze na 1350 svjetskih časopisa sa slobodnim (besplatnim) pristupom. Pretraživanje je moguće po naslovu i predmetu.
DOAJ je proizvod knjižnica na Lund University (Švedska), a financira se od strane Scolarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) i Open Society Institute Budapest.EmeraldInsight je zbirka elektroničkih časopisa koje izdaje Emerald Publishing (MCB University Press). Baza podataka EmeraldInsight sadrži više od 50000 članaka iz ukupno 155 časopisa iz područja ekonomije, menadžmenta, knjižničarstva ali i značajan broj časopisa iz tehničkih disciplina.
Uglavnom su pokrivene sve važne menadžerske discipline, kao što su razvoj strategija, rukovođenje, informacijski menadžment, marketing i menadžment ljudskih potencijala.
Pristup je reguliran preko IP adresa.William S. Hein & Co. Inc.

Baza podataka cjelovitog teksta HeinOnline je proizvod američkog proizvođača William S. Hein & Co. Inc namijenjena pravnicima. Sadrži dvije kolekcije: Law Journal Library (sadrži oko 370 najvažnijih pravničkih časopisa) i Federal Register Library (obuhvaća opsežne izvještaje američkog saveznog registra u razdoblju od 1962. do 1980. god.)

Pristup bazi je reguliran IP rasponom, tako da nisu potrebni korisničko ime i lozinka. Više o bazi za pretraživanje potražite na stranicama Centra online baze podataka: http://www.online-baze.hr/ob/novosti


ISI web of science

ISI WoS je citirana baza podataka koja obuhvaća:
- Science Citation Index Expanded
- Social Sciences Citation Index
- Art & Humanities Citation Index
Proizvod koji sadrži 20.000.000 radova zajedno sa referencama i pokriva više od 8.000 časopisa, zbornika, skupova iz svih znanstvenih područja. Svaki tjedan dodaje se u bazu preko 20.000 novih zapisa.
Pristup je reguliran putem IP adrese (fiksnih adresa računala na fakultetima), te se bazi može pristupa bez lozinke isključiva s računala na akademskim ustanovama (pristup od kuće nije moguć).

Mathematical Reviewers on the Web

MathSciNet je rezultat rada American Mathematical Society. Riječ je o bibliografskoj bazi koja pokriva područje svjetske matematičke literature od 1940. god. do danas. Sastoji se od: Mathematical Reviews Database (pruža ažurirane podatke o člancima i knjigama koje sadrže podatke o novim dostignućima i doprinosima u matematici.), Mathematical Reviews (referentni mjesečni časopis koji daje pregled trenutačne svjetske literature klasificirane pomoću Mathematics Subject Classification.) i Current Mathematical Publications (časopis koji svaka 3 tjedna donosi index izabranih i klasificiranih publikacija sa područja matematike od strane urednika Mathematical Reviews Database.)

Pristup bazi je reguliran IP rasponom, tako da nisu potrebni korisničko ime i lozinka. Vise o bazi za pretraživanje potražite na stranicama Centra on-line baze podataka: http://nippur.irb.hr/ovid/


Oxford Journals

Časopisi izdavača Oxford University Press Full - text članaka iz određenog broja časopisa (180 naslova) pokriva više područja znanosti uključujući područje ekonomije i biznisa. Pristup je reguliran preko IP adresa. Cjelovit tekst dostupan za godišta 1996.Sciencedirect

Sciencedirect baza podataka je proizvod jednog od najpoznatijih nakladnika Elsevier Science. Sadrži cjelovite tekstove iz 2000 Naslova časopisa iz gotovo svih znanstvenih područja - period 1997(ili starije) - 2005.
Pristup bazi reguliran je putem IP adresa.

On-line help


SCOPUS (fulltext od 1996 - danas)
Je citatna baza podataka koja sadrži znanstvenu literaturu iz područja prirodnih, medicinskih, tehničkih i društvenih znanosti. Baza pokriva radove iz 14000 recenziranih časopisa (400 izdavača), od kojih je 531 časopis u slobodnom otvorenom pristupu.
Baza je privremeno dostupna hrvatskoj akademskoj zajednici. Ova je baza izuzetno vrijedna jer uz svaki rad možete vidjeti reference koje je naveo autor i direktno se povezati na njih, a isto tako uz svaki rad je navedena citiranost tog rada.
Kluwer

 

Full-text baza članaka gotovo svih časopisa koje izdaje Springer Verlag. Pokriva nekoliko područja znanosti uključujući ekonomiju s gotovo 571 Naslova časopisa i 1100 knjiga od kojih su neki dostupni samo on-line. Pristup bazi reguliran je samo putem IP adresa.
Springer i Kluwer nedavno su se ujedinili pa se obje baze pretražuju putem sučelja Springer.
Kluwer - Academic Publishers renomirani je nizozemski izdavač znanstvenih časopisa iz raznih područja znanosti (757 naslova): Poslovna administracija, Ekonomija, Edukacija, Računalne i informacijske znanosti, Operacijska istraživanja, Management, Psihologija ...
Od nedavno, časopisima se pristupa putem baze podataka Springer.
Cjelovit tekst dostupan je za godišta 1997. -   .Wiley InterScience

Pristup onim časopisima koji imaju elektroničku verziju i koje pretplaćuje MZT - za sada njih 220. Također, možete doći do dijela referentne literature. Na Wiley Interscience web adresi slijedite linkove Journal finder ili Reference works za full-text pristup.
Cjelovit tekst dostupan je za godišta 1998.
Pristup je reguliran IP adresama.