Popis arhivske građe i dokumentacije

Korespondencija (izvornici, fotokopije, prijepisi)

 

Publikacije o životu i djelu skladatelja

 

Muzikalije (notni materijali)

 

Umjetnička djela s prikazom A. Smareglie

 

Fotografije

 

Glazbene snimke

 

Ostala građa