Popis skladbi maestra Smareglie

1. OPERE

La caccia lontana (Daleki lov), Pre
ziosa, Bianca da Cervia, Re Nala (Kralj Nala), Vassallo (Sigetski vazal), Pitorri fiamminghi (Flamanski slikari), Nozze istriane (Istarska svadba), La Falena (Noćni leptir), Oceana, Abisso (Bezdan). 


 


2. SIMFONIJSKE SKLADBE ZA KONCERTE ORKESTRA


LEONORA, uvertira
PREZIOSA, Posmrtni marš
VASSALLO: Preludij; Mađarski ples
PITTORI FIAMMINGHI: Preludij, Proljeće, Samostan
LA FALENA: Fantazija (2 dijela); Zavođenje i jadikovka u šumi
OCEANA: uvertira; velika suita u 3 dijela posvećena Hansu Richteru; suita u 4 dijela  (Povorka tritona; Pjesma onoj koja spava; Ples valova; Sirene)
ABISSO: Zaziv i zvonjava


 


3. KOMORNA GLAZBA, HIMNE I DUHOVNE SKLADBE

ČETIRI PJESME, za sopran i klavir, posvećene Pietru Minettiju (Nell'onde chiare, Ruba ai fiori, Una  mesta sospirando, Deh spegni o Dio)
BARCAROLA za klavir
RUHELOS (Bez mira), pjesma na tekst Felixa Falzarija
HIMNA TARTINIJU, za zbor i puhački orkestar (1896.)
HIMNA ISTARSKIM VESLAČIMA, za klavir i zbor (1886.)
DVIJE PJESME IZ GRADA, na tekst Biagia Marina (1927.)
DUHOVNE SKLADBE za orgulje ili klavir i sopran ili tenor: Salve Regina (1926.), Pater noster (1928.), Ave Maria (1928.)


 


4. SKLADBE ZA KLAVIR

Transkripcije za klavir i puhački orkestar


Partiture su pohranjene u “Casa Musicale Sonzogno” Pietra Ostalija u Milanu.


Adua Rigotti Smareglia