Brojač posjeta: 10551
Grafička zbirka
graficka.jpg
Grafička zbirka sadrži 541 svezak tiskanih grafičkih mapa (od toga je na njemačkom oko 290 svezaka, a ostalo je na talijanskom), stare razglednice, fotografije, plakate i drugu građu. Sadrži oko 200 primjeraka starih razglednica Pule i okolice, od čega je oko 70 primjeraka iz 19. stoljeća, a ostali dio je iz prve polovice 20. stoljeća.