Brojač posjeta: 10495
Glazbena zbirka
glazbena.JPG

Glazbena zbirka sadrži oko 700 svezaka notnih publikacija i fonoteku s 2480 zvučnih zapisa, pretežito klasične glazbe (CD, LP, glazbene kazete). Među raritetima ističemo 3 sveska autografa partiture opere Nozze Istriane (Istarska svadba) istarskog skladatelja Antonia Smareglie.


 

Katalog CD sadržaja Sveučilišne knjižnice u Puli možete preuzeti OVDJE.